โรงแรม อินภาวา ขอนแก่น

inpawa

922 Sukapiban 2 Rd. Ban Phai, Khon Kaen 40110 Thailand

T. +66 (0)43 272333

F. +66 (0)43 273123

Email : info@inpawahotel.com

โรงแรม อินภาวา

922 ถ.สุขาภิบาล 2 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์. 043 272333

โทรสาร. 043 273123

map map